Projektovanie a energetická certifikácia budov

Služby

Projektovanie budov

Projektovanie budov pozostáva z návrhu a plánu budovy s cieľom zabezpečiť, že bude mať adekvátne priestory a vybavenie, a že bude splňať normy v oblasti bezpečnosti, zdravia a udržateľnosti. Projektovanie budov zahŕňa aj analýzu a výber vhodných stavebných materiálov či technológií.

Energetická certifikácia budov

Energetická certifikácia budovy sa zameriava na meranie energetického výkonu budovy a na získanie spôsobov, ako zlepšiť jej energetickú účinnosť. Táto certifikácia poskytuje vlastníkom budov informácie o tom, ako využívať energiu efektívnejšie a ako znižovať náklady na energiu. Energetická certifikácia je tiež povinná pre niektoré typy budov a môže byť súčasťou procesu získania stavebného povolenia alebo pri predaji či prenájme budovy.